Genom att bli medlem är du med och arbetar för:

  • ha kunskap om nationella och internationella riktlinjer för ett minskat tobaksbruk

  • kunna stödja människor till ett tobaksfritt val

  • värna om barns rätt till en tobaksfri livsstart och uppväxt

  • stödja ett nationellt beslut om en utfasning av tobaksrökning – Tobacco Endgame - rökfritt Sverige 2025

Betala in medlemsavgift 100 kronor på plusgiro 648 26 53-0
 och du får :

  • prenumeration på "Tobak eller hälsa" - Digitala nyhetsbrev

  • utskick från föreningen med information och tips

  • inbjudan till nätverksträffar, studiedagar, utbildningar med mera

  • kontakt med anda aktörer på området inom Yrkesföreningar mot Tobak

Gå med i Sjuksköterskor mot Tobak
Du som inte är sjuksköterska kan gå med som stödjande medlem, vilket betyder att du kan ta del av alla aktiviteter det enda är att du inte har någon rösträtt på årsmötet.

Namn *
Namn