Nov
8
to Nov 9

Spåndygn

Paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak;ingår Sjuksköterskor mot Tobak i Läkare mot tobak, Psykologer mot tobak, Tandvård mot tobak samt Lärare mot tobak träffas för att lägga upp strategi över kommande år

View Event →

Apr
27
1:00 PM13:00

Årsmöte för Riksföreningen Sjuksköterskor mot tobak

Årsmötet planeras till den 26 april 2018 klockan 13.00.
Plats: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14
Årsmötet arrangeras med Region Kronoberg  i samband med en Studiedag om "Sjuksköterskor och barnmorskors roll mot målet Tobacco Endgame - ett rökfritt Sverige 2025", Se speciellt program i kalender - Anmälan till studiedagen.

View Event →
Oct
20
9:00 AM09:00

Utbildningsdag ”Sjuksköterskors och barnmorskors roll mot målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som tobaksavvänjare, men också till dig som arbetar inom sluten/öppenvården och är intresserad av hur du i ditt arbete kan stötta patienter i denna fråga.
Program och anmälan
Utbildningen är kostnadsfri – vi bjuder på fika (fm och em)

 

View Event →
Oct
20
9:00 AM09:00

Copy of Utbildningsdag ”Sjuksköterskors och barnmorskors roll mot målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som tobaksavvänjare, men också till dig som arbetar inom sluten/öppenvården och är intresserad av hur du i ditt arbete kan stötta patienter i denna fråga.
Program och anmälan
Utbildningen är kostnadsfri – vi bjuder på fika (fm och em)

 

View Event →
Sep
14
to Sep 15

LUFT - Sveriges största konferens inom tobaksområdet i Eskilstuna

Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa. Inbjudan

 

View Event →
Nov
25
10:00 AM10:00

Tobaksavvänjningskonferens och nätverksträff 2016

Samtal om tobak räddar liv


Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot tobak arrangerar återigen en konferens med kunskapspåfyllning om rådgivning och tobaksavvänjning.

Målgrupp
Aktiva tobaksavvänjare, tobaksavvänjare som ej är aktiva men vill bli det, utbildare i rådgivning och tobaksavvänjning, studenter samt övriga intresserade. Läs mer i program.     Anmälan

View Event →