Välkommen till

Föreningen för sjuksköterskor som vill arbeta för ett tobaksfritt samhälle
EN DEL AV EN HELHET

Sjuksköterskor mot Tobak ingår i paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak. Övriga yrkesnätverk är Läkare mot tobak, Psykologer mot tobak, Tandvård mot tobak samt Lärare mot tobak.

Gemensamt vill vi skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan och stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete.

Tillsammans utvecklar vi information, utbildningar och material och deltar i nationellt och internationellt samarbete mot tobak.