En skola fri från tobak stödjer barn och unga till ett tobaksfritt liv.

Rökning smittar. 9 av 10 ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Det visar A Non Smoking Generations senaste undersökning av ungdomars attityder till tobak. 2018 års tobaksfria vecka var startskottet för en kampanj som syftar till att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa smittspridningen bland våra barn. Läs mer på Tobaksfakta. Du kan också gå in och skriva  på för  en tobaksfri skoltid

Besök Visby under Almedahlsveckan 1- 8 juli 2018

Det finns många intressanta inslag av folkhälsofrågor och inte minst om tobak. Tisdag den 3/7 är hela dagen bokat i lokal Bärnsten på Visby lasarett. Bland är föreläsarna är Johanna Adami rektor på Sophiahemmets högskola som presenterar en ny utbildning, Ann Johansson  från vårdförbundet, Ann Post och Mona Wahlberg från Sjuksköterskor mot Tobak och Gotlands hälsosjuksköterska Katarina Jupite.  Se hela veckans program

Uppgifter om använding av e-cigaretter hittar du du i CAN rapport om tobakasvanor 2017.

Nytt för årets rapport är att det också presenterar uppgifter om användningen av e-cigaretter, vilket är första gången som sådana uppgifter, hämtade från en svensk nationell undersökning i den vuxna befolkningen, publiceras. En annan nyhet i och med årets rapport är att en tabellbilaga i Excel publiceras på CAN:s hemsida. Denna bilaga innehåller fler detaljerade resultat och tidsserier jämfört med vad som tidigare har presenterats. Läs mer i rapporten