En skola fri från tobak stödjer barn och unga till ett tobaksfritt liv.

Rökning smittar. 9 av 10 ungdomar säger att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Det visar A Non Smoking Generations senaste undersökning av ungdomars attityder till tobak. 2018 års tobaksfria vecka var startskottet för en kampanj som syftar till att uppmärksamma behovet av tobaksfri skoltid för att stoppa smittspridningen bland våra barn. Läs mer på Tobaksfakta. Du kan också gå in och skriva  på för  en tobaksfri skoltid

Besök Visby under Almedahlsveckan 1- 8 juli 2018

Det finns många intressanta inslag av folkhälsofrågor och inte minst om tobak. Tisdag den 3/7 är hela dagen bokat i lokal Bärnsten på Visby lasarett. Bland är föreläsarna är Johanna Adami rektor på Sophiahemmets högskola som presenterar en ny utbildning, Ann Johansson  från vårdförbundet, Ann Post och Mona Wahlberg från Sjuksköterskor mot Tobak och Gotlands hälsosjuksköterska Katarina Jupite.  Se hela veckans program

Uppgifter om använding av e-cigaretter hittar du du i CAN rapport om tobakasvanor 2017.

Nytt för årets rapport är att det också presenterar uppgifter om användningen av e-cigaretter, vilket är första gången som sådana uppgifter, hämtade från en svensk nationell undersökning i den vuxna befolkningen, publiceras. En annan nyhet i och med årets rapport är att en tabellbilaga i Excel publiceras på CAN:s hemsida. Denna bilaga innehåller fler detaljerade resultat och tidsserier jämfört med vad som tidigare har presenterats. Läs mer i rapporten

Nationellt seminarium om nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor

16 januari 2018 kl: 10.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, 111 23 Stockholm. Mer information i programmet. Nedan finns en länk till websändningen av seminariet (just nu ligger det en testfilm där, men det ändras till live sändning när det är dags).

http://stream2.streamlightsolutions.se/event/liveStandard.aspx?session=d510e502-96ca-4ffd-875c-a17ebe0c8456

Möt oss i Almedalen på Gotland

Tisdag 4 juli från kl:8.00 till 17.00 finns Yrkesföreningar mot Tobak på Visby sjukhus i
lokalen Bärnsten.
Mellan 08.00 till 09.45 handlar det om "Skolgården - ett rökfritt område. Dagen fortsätter med "Tobaksavväjning räddar liv. Hur är det med tillgången av expertstöd? " mellan 10.00 och 12.00. Efter lunch kl. 13.00 kommer TmT och talar om hälsofrämjande tandvård -Tobak som hot, mot hållbar utveckling. Sist på programmet kommer "Fredspipor och vattenpippor mellan kl.15.00 och 17.00. Länk till program för Almedalsveckan 2017