Föreningens mål är att sjuksköterskor ska:

·         ha kunskap om nationella och internationella riktlinjer för ett minskat tobaksbruk

·         kunna stödja människor till ett tobaksfritt val

·         värna om barns rätt till en tobaksfri livsstart och uppväxt

·         stödja ett nationellt beslut om en utfasning av tobaksrökning – Tobacco Endgame

Styrelsemedlemmar

_DSC2965.jpg

Susann Holm
Kassör
VO Vuxenpsykiatri Malmö
Skånevård Sund
Mobil:0725-476704
susann.e.holm@skane.se

Mona Ringbjer
Styrelseledamot
Närsjukvård, NLL
Mobil:073-8020510
mona.ringbjer@gmail.com
 

Ann Post
Vice Ordförande
Tobaksfakta - Oberoende tankesmedja
Mobil:076-7771750
 ann.post@tobaksfakta.se

Sofia Shakibi Momtaz  Sluta röka linjen mobil:073-2771551 sofia.momtaz@hotmail.se

Sofia Shakibi Momtaz
Sluta röka linjen
mobil:073-2771551
sofia.momtaz@hotmail.se

Yvonne Bergmark Bröske
Styrelseledamot
YB-hälsan
Mobil:070-5548568
y.bergmark.broske@telia.com

 


 

Mona Wahlgren
Ordförande
Mobil:0706-450608
mona.wahlgren.gotland@gmail.com
 

Elisabeth Bitte Jacobsson
Styrelseledamot
Skolsköterska
Mobil:0760-500489
elisabeth.jacobsson@hassleholm.se

Lena Lundh
Sekreterare
Akademiskt primärvårdscentrum
Mobil:070-1655182
 lena.k.lund@sll.se