Sjuksköterskor mot Tobak vill gärna uppmärksamma en medlem som på ett bra sätt arbetat med tobaksprevention. Beskriv kort och skicka in till oss, eller tipsa oss om något intressant så kan vi från SmT ta  kontakt.

2014 Katinka Nordgaard, anestesisjuksköterska och diplomerad tobaksavvänjare. Läs mer
2013 Noomi Carlsson som är sjuksköterska och sektionschef för området barn och unga inom Landstinget i Jönköpings län. Läs mer
2012 Marianne Leissner är årets stipendiat och väl värd denna utmärkelse efter att i många år arbetat tobaksförebyggande. Marianne är verksam i ett projekt för Rökfri Operation. Läs mer
2011 Lena Knute-Skoog arbetar med bl a tobaksavvänjning vid vårdcentralen Askim i Göteborg. Läs mer
2009 Helene Köhler legitimerad sjuksköterska på Strålbehandlingsenheten på Centrallasarettet i Växjö. läs mer