Alla sjuksköterskor oavsett specialitet behövs i det tobakspreventiva- och tobaksavvänjnings-arbetet