SmT är en sektion i Svensk sjuksköterskeförening. SSF är den samlande nationella sammanslutningen och driver övergripande frågor, medan sektioner och nätverk fokuserar på kunskapsutvecklingen inom sitt område