MI motiverande samtal, ny upplaga avpraktisk handbok.“Lättfattligt och inspirerande om att använda MI i psykiatrin – ett gott tillskott till samtalet som utgör basen för all behandling.”
Läs mer

Om nya produkter med tobak och nikotin
Upphettade tobaksprodukter, HTP En annan stor och växande produktkategori är ”heated tobacco products”, HTP. Vissa tillverkare kallar kategorin ”heat-not-burn”. Det handlar om produkter som till skillnad från e-cigaretter innehåller tobak och som levererar en nikotinhaltig ånga (aerosol) genom att tobaken upphettas utan att brinna. Exempel på varumärken är HEET och IQOS. Läs mer