• TPLR,  Nätverket för tobakspreventivt arbete i landsting och regioner , som består av landstingens och regionernas
  • SMART , arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella tidsbestämda kontrakt med ungdomar
  • HFS  , Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, se temagrupp tobak
  • YMT, Yrkesföreningar mot tobak