• TPLR, Nätverket för tobakspreventivt arbete i landsting och regioner , som består av landstingens och regionernas

  • SMART , arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella tidsbestämda kontrakt med ungdomar

  • HFS , Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, se temagrupp tobak

  • YMT, Yrkesföreningar mot tobak

  • SMEDJANS VÄNNER Tobaksfakta har sina rötter i yrkesföreningarna mot tobak för läkare, sjuksköterskor, tandvård, lärare och psykologer. Dessa fem tillsammans med sin paraplyorganisation Yrkesföreningar mot Tobak, samt elva andra ideella organisationer utgör Tobaksfaktas medlemsbas.