Lathund för "Motiverande samtal"

SKAPA EN ALLIANS-LYSSNA-RESPEKTERA

  • Är det ok att vi pratar om ....?

INFORMATIONSUTBYTE

  • Vad känner du till om ...?
  • Får jag berätta vad jag känner till om...?
  • Hur ser du på det här...Är det något för dig?

0-10 SKALFRÅGOR

  • Hur viktigt är det för dig på en skala från 0-10?

0 ---------------------------------------------------------------10

  • Hur säker är du på att klara det om du verkligen bestämmer dig, på en skala från 0-10?

0----------------------------------------------------------------10

  • Hur beredd är du att göra det, på en skala från 0-10?

0----------------------------------------------------------------10

Följdfråga: Vad är det som göra att du inte säger 0 eller 1, om patient säger t.ex. 4
Följdfråga: Vad skulle kunna få dig att säga en högre siffra, t.ex. 8 eller 9 om
patient säger t.ex. 6

HUR BEREDD ÄR PATIENTEN TILL FÖRÄNDRING?

Inte beredd                               Osäker/tveksam                                     Beredd
-Väck intresse                         - Utforska   ambivalensen                        - Stöd handling
tillför information        

Version för att skriva ut