Back to All Events

Spåndygn


Paraplyorganisationen Yrkesföreningar mot Tobak;ingår Sjuksköterskor mot Tobak i Läkare mot tobak, Psykologer mot tobak, Tandvård mot tobak samt Lärare mot tobak träffas för att lägga upp strategi över kommande år

Earlier Event: September 21
Arbetsinternat för styrelsen