Back to All Events

Studiedag: Sjuksköterskor och Barnmorskors roll i målet Tobacco Engame - Ett rökfritt Sverige 2025

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom sluten/öppenvården/hälsovård och är intresserad av hur du i ditt arbete kan stötta patienter/elever i denna fråga dig, samt till dig  som redan idag arbetar som tobaksavvänjare.
Plats: Växjö Konserthus

Program

Anmälan