Back to All Events

Tobaksavvänjningskonferens och nätverksträff 2016

Samtal om tobak räddar liv


Psykologer, Läkare, Sjuksköterskor och Tandvård mot tobak arrangerar återigen en konferens med kunskapspåfyllning om rådgivning och tobaksavvänjning.

Målgrupp
Aktiva tobaksavvänjare, tobaksavvänjare som ej är aktiva men vill bli det, utbildare i rådgivning och tobaksavvänjning, studenter samt övriga intresserade. Läs mer i program.     Anmälan