Studiedag 20 oktober 2017 "Sjuksköterskors och barnmorskors roll mot målet:
Tobacco Endgame - Rökfritt 2025"
Presentationer: Tobaksberoende
                        Hur öka motivation
                        Tobaksavvänjning - behandling
                        Varför är det svårt att sluta
                        Hur reagerar tobaksbranschen - tobaksprodukter
                        Kulturella skillnader i tobaksbruket
                        Var hittar man mer stöd