Fråga oss om Tobaksprevention och tobaksavvänjning


Sjuksköterskor mot Tobak startades 1992 av sex sjuksköterskor som "brann" för tobaksfrågan. Under åren har ett nätverk av kontaktpersoner utvecklats över hela Sverige som förmedlar nya rön och kunskap till sina kollegor. 

Sjuksköterskor möter ofta patienter med tobaksrelaterade sjukdomar och om Sveriges 90 000 sjuksköterskor kan hjälpas åt i tobaksfrågan så ger det effekt.

Möt oss på facebook

 

Sjuksköterskor mot Tobak, Box 738, 101 35 Stockholm
Besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm | Telefon: 073-947 77 64| E-post: info@ymtkansli.org