debattartikel

"Det är tobaksindustrin som ska jagas inte rökarna"

Bidra till opinionsbildening. En viktig målgrupp för opinionsbildningen är landets riksdagsledamöter: medvetenheten måste öka om riksdagens roll när det gäller att godkänna tobakskonventionens många åtgärder nödvändiga för att nå målet 2025. Se länkad debattartikel den 1 januari 2017 huvudsakligen riktad till riksdagens ledamöter