Uppgifter om använding av e-cigaretter hittar du du i CAN rapport om tobakasvanor 2017.

Nytt för årets rapport är att det också presenterar uppgifter om användningen av e-cigaretter, vilket är första gången som sådana uppgifter, hämtade från en svensk nationell undersökning i den vuxna befolkningen, publiceras. En annan nyhet i och med årets rapport är att en tabellbilaga i Excel publiceras på CAN:s hemsida. Denna bilaga innehåller fler detaljerade resultat och tidsserier jämfört med vad som tidigare har presenterats. Läs mer i rapporten