Nationellt seminarium om nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor

16 januari 2018 kl: 10.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, 111 23 Stockholm. Mer information i programmet. Nedan finns en länk till websändningen av seminariet (just nu ligger det en testfilm där, men det ändras till live sändning när det är dags).

http://stream2.streamlightsolutions.se/event/liveStandard.aspx?session=d510e502-96ca-4ffd-875c-a17ebe0c8456