Tobaksfrågan i Almedalen

Ordförande Mona Wahlgren gratuleras i P4 Gotland idag 4/7 under Almedalsveckan till pensionär/senior/friherrinna för sitt mångåriga arbete med tobaksprevention inom Region Gotland. Vice ordförande Ann Post deltog för Sluta-Röka-Linjen. Länk till intervjun

I morgon genomför föreningen ett seminarium om sjuksköterskans roll i tobaksprevention och utvärdering av projektet "Sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att bli tobaksfria".