3:e Seminariet om strategi för Tobacco Endgame

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Det syftar till att inom de närmaste åren få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.
webbsänds tisdagen den 26 maj 2015 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. TId: 14.00-17.00
Anmäl dig här