Skapa opinion - delta i seminariet på webben eller live!

tobacco engame


Inbjudan till det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025! 
Tid: Måndagen den 17 november 2014 kl 13-16
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm
En ny politisk spelplan – hur påverkas det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet?
 
Preliminärt program
- Vilken tobakspolitik kan vi förvänta oss under den nya mandatperioden? 
- Vi stöder en långsiktig utfasning av rökningen i Sverige. Rapport från några organisationer
 - Endgamebeslut i industriländer – hur påverkas tobaksarbetarna i utvecklingsländerna?
- E-cigaretten – hot eller lösning?
- Sociala medier i opinionsbildningen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025
 
Anmälan: http://www.tobaccoorhealthsweden.org/aktuellt/evenemang/tobacco-endgame-rokfritt-sverige-2025/ 
Seminariet webbsänds – länk till sändningen och även för att titta i efterhand: http://79.136.112.58/ability/show/qks/tf17nov14/speed.asp
 
Välkomna!