"Sjuksköterskor mot Tobak har en kontaktperson i styrelsen som representant för Svenska barnmorskeförbundet.

Syftet är att bistå förbundet med sakkunskap om tobak kopplat till graviditet och amning samt kvinnors hälsa."